www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761095
Dzisiaj:
421
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Turystyka / Zabytki

Zabytki

 

Kopiec ziemny – kurhan – stanowisko archeologiczne nr 21/139/89-95.
Pojedynczy kurhan w Koloni Kryłów jest jednym z nielicznych stosunkowo dobrze zachowanych pradziejowych obiektów tego typu na terenie kotliny hrubieszowskiej. Nasyp kopca przez wiele lat był w granicach uprawy rolnej, mimo to jego wysokość sięga 1,5 m i średnica 20 m. Kurhan ten najprawdopodobniej kryje pochówki kultury ceramiki sznurowej z okresu neolitu. Obiekt ten jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego.

Kościół parafialny p.w Narodzenia NMP, Dzwonnica,Drzewostan w okolicy ogrodzenia, 3 kapliczki w narożach.
Parafia w Kryłowie istniała już w XV wieku należy do najstarszych na tych terenach. Obecny kościół wniesiono z fundacji Anieli Chrzanowskiej jako piąty w tym miejscu. Poprzednie powstały kolejno w XV w. 1637, 1695 i 1754 r. jako kościoły drewniane. Architektura kościoła szczególnie wewnątrz wykorzystuje formy charakterystyczne dla popularnego wówczas neogotyku.


Kościół parafialny p.w Narodzenia NMP

Fragment ogrodzenia klasztoru reformatów, Pozostałość ogrodów klasztornego reformatów w Kryłowie.
Kościół i klasztor księży reformatów istniał w Kryłowie w latach 1757 – 1808, z nadania ówczesnego właściciela miasteczka pułkownika Iżewskiego. Pozostałości zespołu jest obecnie klasztorny ogród, otoczony murem ceglanym. Jest on jednym z nielicznych ogrodów klasztornych zachowanych w granicach historycznych.


Fragment ogrodzenia klasztoru reformatów

Pozostałości bastei zamkowej
Zamczysko w Kryłowie położone na gruntach gromadzkich, datowane na okres średniowieczny, będące jednym z punktów osadniczym Lubelszczyzny, z tego okresu. Zamek przekształcony został w XVI wieku i umocniony murowanymi fortyfikacjami, z których zachował się narys obwodu i ruiny bastei. Całość stanowi rzadki i szczególnie cenny przykład zamku nawodnego na planie trójkąta.


Pozostałości bastei zamkowej

Brama w domkiem odźwiernego, Park dworski.
Park w Kryłowie jest częścią byłego dworskiego parku krajobrazowego i jego resztką dawnego założenia, przedstawia duża wartość w kompozycji przestrzennej osady. Zachowana brama wjazdowa wraz z domkiem odźwiernego jest jednym tego rodzaju obiektem na terenie województw i stąd też ma szczególne znaczenie dla historii rozwoju założeń parkowych na obszarze Zamojszczyzny.


Brama z domkiem odźwiernego

Cmentarz grzebalny, kaplica, nagrobki i drzewostan.
Cmentarz, ob. wyznania rzym- kat., d. grecko-kat. i prawosławnego założony został w I pół. XIX w. Główny element planistyczny stanowi aleja, na osi której umieszczono kaplicę mur.(1855-59) i kopiec ziemnym z żeliwnym nagrobkiem (1837) Drzewostan cmentarny, składa się w przeważającej części z modrzewi, świerków i brzóz, rośnie w dłuż alejek oraz towarzyszy grobom.

Dzwonnica w Kryłowie.
Dzwonnica usytuowana w narożu północno – zachodnim ogrodzenia. Murowana, otynkowana, dwukondygnacyjna na rzucie wydłużonego prostokąta, kryta dachem dwuspadowym ( pokryta blachą) z sygnaturką. Pierwsza kondygnacja nieco szersza od drugiej. W bocznych elewacjach symetrycznie ukształtowane nisze zamknięte potrójnymi arkadiami w krótszych i poczwórnymi w dłuższych bokach. W pierwszej kondygnacji elewacji frontowej krótszej otwór wejściowy zamknięty półkoliście, elewacji bocznych od strony placu kościelnego jeden prostokątnych otwór okienny zamknięty półkoliście. W kondygnacji drugiej w krótszych ścianach szczytowych po jednym dużym otworze okiennym ( stojący prostokąt zamknięty półkoliście). W ścianach dłuższych elewacje boczne) po jednym półkolistym otworze okiennym na wysokości zwieńczeń otworów okiennych w ścianach szczytowych. Zwieńczenia wszystkich otworów okiennych ujęte gzymsem obiegającym dookoła drugą kondygnację dzwonnicy. Wzniesiona w 1860 roku.


Dzwonnica w Kryłowie.

Urząd Gminy w Mirczu – drewniany. Szkoła obecnie mieszkanie w Mirczu – drewniany. Areszt gminny w Mirczu – drewniany
Budynki drewniane parterowe zostały wniesione w końcu XIX w. są zabytkami architektury wiejskiej i stanowią przykład kształtowania się dziewiętnastowiecznego gminnego ośrodka użyteczności publicznej. Budynek dawnego aresztu gminnego jest obiektem unikalnym w tego rodzaju budownictwie.

Dawny Urząd Gminy – drewniany. Areszt Gminny - drewniany
Obydwa budynki były wzniesione w końcu XIX wieku według typowych projektów wypracowanych zapewne przez inżyniera – architekta powiatowego w Hrubieszowie na podstawie jakichś ogólnych wzorców rządowych. Obydwa budynki uległy stosunkowo niewielkim zmianom, przede wszystkim w przedziałach wewnętrznych.Gmina została utworzona w nowym przedziale administracyjnym tzw. Królestwa Polskiego w 1867 roku jako jednostki administracyjne pierwszego rzędu. Powołanie tych urzędów wymagało nowych odpowiednich pomieszczeń. Stanowią one swego rodzaju zabytki budownictwa użyteczności publicznej z okresu zaboru rosyjskiego.

- areszt_gminny_do_zabytkow.jpg
Dawny Areszt gminny w Mirczu

- gok_mircze_do_zabytkow.jpg
Dawny Urząd Gminy w Mirczu

Kościół murowany wraz z cmentarzem przykościelny z drzewostanem.
Dawna cerkiew parafialna gr.- kat.p. w. Opieki N. P.Marii w Modryniu wraz z drzewostanem w granicach cmentarza pocerkiewnego, wzniesiona została w 1740 r. z Fundacji Rozalii Wilgi. Murowana na planie kwadranta z węższym prezbiterium i prostokątna kruchtą od zachodu, nadbudowaną czworoboczną wieżą drewnianą konstrukcji słupowo – ramowej, oraz z klasycystycznym grobowcem rodziny Kuźmińskich z 1828 r. od południa: wnętrze świątyni nakryte pozornym sklepieniem, a elewacje zewnętrzne urozmaicone ramowymi podziałami - jako cenny przykład budowli sakralnej, której indywidualny kształt nadany został dzięki połączeniu barokowej szaty zewnętrznej z elementami tradycyjnego budownictwa drewnianego; wraz z otaczającym drzewostanem tworzy to malowniczą całością, stanowiącą ciekawy akcent w miejscowym pejzażu.

- koscio_w_modryniu_do_zabytkow.jpg
Kościół rzymsko – katolicki w Modryniu

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Modryniu.
Cmentarz pochodzi z okresu I wojny światowej, nieczynny. Na cmentarzu nie zachowały się mogiły ziemne ani nagrobki. W latach 90 – tych została wykonana renowacja cmentarza poprzez wykonanie ogrodzenia z przęseł metalowych, odnowiono rów wokół cmentarza i obsiano trawą.

Park Dworski w Szychowicach.
Park dworski powstał w II połowie XVIII wieku. Z regularnej kompozycji zachowały się: ślad parteru ogrodowego na osi nieistniejącego już dworu, aleje, altany lipowe i jesionowe oraz syngiel tonowe drzewa pomnikowe.

Dawna cerkiew prawosławna obecnie Kościół parafialny w Wiszniowie oraz cmentarz przykościelny z drzewostanem.
Cerkiew wkrótce po wybudowaniu zamieniono na prawosławną i następnie po częściowej przebudowie w 1922 r. erygowano na kościół rzymsko- katolicki. Należy do grupy cerkwi powstałych w ostatnich latach przed kasata unii, którym zaczęto nadawać obce na tych terenach ukształtowanie i zdobnictwo charakterystyczne dla architektury rosyjskiej.


Kościół parafialny w Wiszniowie

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Radostowie.
Cmentarz pochodzi z I wojny światowej. Występują na nim ślady mogił zbiorowych oraz kurhan. Cmentarz ma kształt wydłużonego czworoboka o powierzchni 0.4 ha. na cmentarzu znajduje się 8 mogił zbiorowych i 36 indywidualnych. Na szczycie kopca stoi krzyż betonowy o wysokości 4,3 m. pierwotnie na krzyżu wisiał drewniany wizerunek Chrystusa podczas uszkodzenia ( złamania) krzyża rzeźbę Chrystusa przeniesiono do Wiśniowieckigo kościoła. Na cmentarzu pochowani są żołnierze, którzy polegli w walce pomiędzy wojskami austryjackimi i rosyjskimi, poległa również miejscowa ludność. Poległo wówczas około 3000 osób. Brak śladów zarysów mogił. Cmentarz porasta trawa i inne rośliny zielone.


Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Radostowie.

Figura kamienna NMP w Radostowie
Prawdopodobnie powstała pod koniec XVIII w. W 1994 r. były przeprowadzone prace zabezpieczające przed zniszczeniem wzmocniono tynki i postument.


Figura kamienna NMP w Radostowie

Kościół parafialny, Dzwonnica, Cmentarz przykościelny z drzewostanem w Mirczu.
Dawna cerkiew gr.-kat. p.w. ss. Kosmy i Damiana obecnie kościół parafialny p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu, murowany wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, murowaną dzwonnicę oraz drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego, występuje jako przykład architektury sakralnej z pierwszej ćwierci XIX wieku.


Kościół parafialny w Mirczu

Figura św. Jana Nepomucena w Kryłowie
Naprzeciw bramy muru ogrodzenia zespołu reformackiego usytuowana jest piękna rokokowa figura św. Jana Nepomucena umieszczona na wysokim cokole ozdobionym ornamentami z wlotowymi spływami. Figura pochodzi najprawdopodobniej z okresu budowy kościoła i klasztoru Reformatów z około 1768 roku.


Figura św. Jana Nepomucena w Kryłowie

Plebania drewniana w Kryłowie
Za ogrodzeniem kościelnym położona jest posesja plebańska, na której wzniesiono w miejsce poprzedniej między 1919 – 1931 rokiem nową plebanię o charakterze dworkowym.

Młyn motorowy w Kryłowie
Młyn motorowy pochodzi z 1911 roku jest on murowany, 3 – kondygnacyjny. W dalszym ciągu działający.


Młyn motorowy w Kryłowie

Figura św. Mikołaja z wilkiem kamiennym
Położona jest w Koloni Kryłów przy drodze do Szychowic. Zachowała się kamienna figura św. Mikołaja z wilkiem, ustawiona obok źródła z wodą uchodzącą za lecznicą. Figura jest niezwykle oryginalna i jedyna tego rodzaju przedstawia św. biskupa naturalnej wielkości, ustawionego na kilkustopniowym cokole, zaś obok na oddzielnych cokołach umieszczone są z jednej strony siedzący wilk, z drugiej kosz z kilkoma bochenkami chleba.

- sw._mikolaj_do_zabytkow.jpg
Figura św. Mikołaja z wilkiem kamiennym

Cmentarz prawosławny w Miętkim.
Cmentarz leży 40 m od drogi z Adeliny do Mircza, za kaplicą rzymsko - katolicką. Czynny był do II wojny światowej. Zachowało się kilkanaście nagrobków kamiennych i betonowych sprzed 1945 roku oraz drewniane krzyże. Wyróżnione są mogiły: czternastu nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., sanitariuszka poległa we wrześniu 1939 roku oraz Agnieszka i Michał Bryn zamordowani w 1945 r. przez bandy UPA.


Kwatera z okresu II wojny światowej.

Dom młynarza w Mirczu
Położony jest w odległości 25 m. od młyna. Został wzniesiony na początku lat 20 – tych. Pierwszym właścicielem był Brzozowski Jan po jego śmierci pod koniec lat 70 – tych przeszedł na własność Tadeusza Panasa.Obecnie pustostan.


Dom młynarza w Mirczu

Pomnik X - lecia Niepodległości – kamienny
Pomnik ten pochodzi z 1928 r. został ufundowany przez miejscową inteligencję w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Położony jest przy ogrodzeniu Kościoła parafialnego w Mirczu.


Pomnik X - lecia Niepodległości – kamienny

Kapliczka murowana w Modryniu.
Położona tuż przy drodze do Hrubieszowa naprzeciw kościoła rzymsko – katolickiego w Modryniu. Murowana ogrodzona płotkiem z przęseł metalowych.


Kapliczka murowana w Modryniu.

Cmentarz z okresu Powstania Styczniowego w Mołożów Kol.
Położona 400 m na wschód od drogi z Mołożowa do Miętkiego. Mogiła zbiorowa pochodzi z  1863 r. Pierwszy pomnik wzniesiono na mogile w 1967 r. zniszczony został przez Ukraińców podczas okupacji w 1967 r. obok mogiły wybudowano kolejny pomnik ku czci poległym bohaterom. W mogile pochowani są Powstańcy Styczniowi polegli w 1863 r. Liczba poległych nie jest znana.


Cmentarz z okresu Powstania Styczniowego w Mołożów Kol.

Cmentarz unicki w Prehoryłem
Cmentarz położony jest na północnym skraju wsi, przy drodze z Kryłowa do Gołębia. Cmentarz ma kształt zbliżony do ćwiartki koła o powierzchni 0,3 ha. Podział na kwatery nie występuje. Na cmentarzu zachowały się 4 nagrobki:

  • prostopadłościenny postument przykryty płyta z gzymsem, na płycie nadstawa w kształcie obelisku zwieńczona krzyżem na kuli. Jest to najstarszy nagrobek z czytelną inskrypcją imienną, zachowany na cmentarzu poza terenem kościelnym „Marianna Bartkowska Majewska zm. 1788 r.”
  • prostopadłościenny postument przykryty płytą z wielostopniowym gzymsem, płycie krzyż żeliwny „Anna Skórska zm. 1811r.”
  • żeliwny krzyż na podstawie z trzech kręgów kamiennych, nie zachował się tablica inskrypcyjna.

  • żeliwny krzyż ażurowy na postumencie w kształcie obelisku, który przykryty jest płytą wielostopniowym gzymsem. Na nagrobku brak inskrypcji.

Szkoła Podstawowa (dawny budynek folwarczny) w Starej Wsi.
Budynek usytuowany w centrum wsi równolegle do drogi Mircze – Tomaszów Lub., w odległości ok. 80 m od jej płn. skraju przed elewacją frontową rozciąga się boisko sportowe. Wzniesiona na początku XX w. budynek pełnił funkcję budynku mieszkalnego służby folwarcznej i należał do kompleksu zabudowań dworskich. Po roku 1945 przejęty przez szkołę podstawową w Starej Wsi. Wystrój architektoniczny fasad neoromański. Obecnie pustostan.


Szkoła Podstawowa (dawny budynek folwarczny) w Starej Wsi.

Obora podworska murowana w Starej Wsi.
Obiekt należał do kompleksu zabudowań dworskich. Zdewastowany w czasie wojny. Wyremontowany w 1970 roku i przeznaczony na magazyn nawozów sztucznych. Obecnie pustostan.


Obora podworska murowana w Starej Wsi.

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Starej Wsi.
Kapliczka o charakterze przebłagalnym utytułowana w sąsiedztwie strumienia, a więc w miejscu trwale związanym z kultem św. Jana Nepomucena. Jej architektura utrzymana jest w stylu neoromańskim, z elementami neogotyckimi (żelazne ogrodzenie). Zastosowana tu forma mało charakterystyczna dla kapliczek przy drożnych.


Kapliczka św. Jana Nepomucena w Starej Wsi.

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI