www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761113
Dzisiaj:
422
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Instytucje / Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze

im. Wincentego Rulikowskiego

ul. Kryłowska 20, 22 – 530 Mircze
pow. hrubieszowski, woj. lubelskie
Tel/ Fax: 84 6519038
e-mail: stow_rul_mircze@o2.pl
NIP: 919 – 15-23-729
REGON: 950387630

KRS: 0000060715

 

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Damian Otkała– Prezes.
 2. Sławomir Marciniuk – Wiceprezes.
 3. Franciszek Woch – Wiceprezes.
 4. Ewelina Frańczuk – Sekretarz.
 5. Dorota Leśniowska- Skarbnik.
 6. Aneta Wróbel - Członek.

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Baryła – Przewodniczący.
 2. Krystyna Nieckarz Muzyczka – Sekretarz.
 3. Edward Nowosad – Członek.

Komisja Polityki Lokalnej i Gospodarki Przestrzennej

 1. Bogusława Pisiewicz - Przewodnicząca.
 2. Ryszard Wieczorek - Sekretarz.
 3. Krystyna Pastryk - Członek.
 4. Józef Czerniak - Członek.

Gminne Centrum Informacji i Współpracy Gospodarczej oraz Kulturalno - Oświatowej

 1. Marianna Sobczuk - Przewodnicząca.
 2. Marian Kolaszyński - Sekretarz.
 3. Jan Baryła - Członek.
 4. Agnieszka Marciniuk - Członek.
 5. Czesława Woźniak - Członek.
 6. Bugusława Pisiewicz - Członek

Koło Współpracy Międzynarodowej

 1. Agnieszka Marciniuk - Przewodnicząca.
 2. Czesława Woźniak - Sekretarz.
 3. Józef Czerniak - Członek.Joanna Reder - Członek.

Komisja Uchwał i Wniosków Stowarzyszenia

 1. Bogusław Pisiewicz - Przewodnicząca.
 2. Sławomir Marciniuk - Sekretarz.
 3. Jan Baryła - Członek.

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Gminy Mircze; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku; likwidacja zaniedbań z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej; dążenie do rozwoju gospodarstw rolnych rodzinnych i grup producenckich, w tym ekologicznych; inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, agroturystyki, sportu, kultury, zdrowia i innych dziedzin społeczno-gospodarczych; wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości; dążenie do zmniejszenia bezrobocia, rozwoju i umacniania placówek usługowych, oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych oraz umacninie dziedzictwa kulturowego; wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w procesie integracji europejskiej i preciwdziałanie negatywnym skutkom tej integracji i globalizacji; likwidacja skutków i wspieranie rodzin patologicznych, osób uzależnionych, w tym dotkniętych alkoholizmem i narkomanią.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice

ul. Parkowa 39, 22-530 Szychowice

Tel. 84 6510241

KRS: 0000012532

http://www.sp_szychowice.webpark.pl/

 

Skład zarządu:

 1. Bożena Kowalska - Prezes.
 2. Iwona Bełz - Wiceprezes.
 3. Wioletta Beata Frąk - Sekretarz.
 4. Beata Małek - Skarbnik.
 5. Barbara Szewc - Członek.
 6. Alina Elżbieta Puchala - Członek.
 7. Agata Papińska Sałęga - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Elżbieta Krystyna Puchala.
 2. Monika Maria Lewicka.
 3. Renata Marzena Drozd.

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społęcznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Szychowice; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, agroturystyki.

Stowarzyszenia realizauje swoje cele poprzez: prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych, prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych, kulturalnych oraz innych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz młodzieży i osób dorosłych, organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Szychowice, wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Szychowice, popularyzację rolnictwa ekologicznego, ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie przetwórstwa rolniczego, podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy NASZ DOM w Modryniu

Modryń 65, 22-530 Mircze

sdsmodryn@op.pl

KRS: 0000363632

Tel. 84 651 90 42

Skład zarządu:

 1. Marcin Wielosz - Prezes.
 2. Anna Katarzyna Piluś - Wiceprezes.
 3. Irena Helena Margol - Skarbnik.
 4. Anita Dudek - Członek.
 5. Mirosław Orkiszewski - Członek.
 6. Beata Agnieszka Maciejewska - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Stanisław Kochański
 2. Wioletta Dubaj.
 3. Katarzyna Wielosz.

Cel działania organizacji to wszechstronna pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnopsrawnym i chorym psychicznie, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób z problemami psychicznycmi i ich rodzin, promowanie sportu jako środka  do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności lokalnej społeczności, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, rozwój lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych oraz dzieci  młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, pozyskiwania wiedzy i informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, tworzenie warunków umoożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się do czynnego życia kulturalnego i społecznego poprzez tworzenie ośrodków wsparcia, terapii, rehabilitacji, punktów doradczo-informacyjnych, tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji i ośrodków wsparcia poprzez rozwijanie bazy lkalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej, podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury społęcznej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych oraz funduszy europejskich na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do intergracji z otoczeniem, zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do informacji prawnej i pomocy psychologicznej.

 

Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych

ul. Kryłowska 45, 22-530 Mircze

szwadron2psk@gmail.com

KRS: 0000400189

Skład zarządu:

 1. Kamil Andrzej Ciesielczuk - Prezes.
 2. Marek Wachna - Wiceprezes.
 3. Michał Jakubczak - Sekretarz.
 4. Patryk Sagan - Skarbnik.
 5. Henryk Adamczuk - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Marian Kozyra.
 2. Stanisław Bolesław Łuczkiewicz.
 3. Wojciech Ciesielczuk.

Celem działania organizacji jest: pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii 2 Pułku Strzelców Konncyh; zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia wojska polskiego ze szczególnycm uwzględnienim wojska II Rzeczypospolitej, zwane rekonstrukcją; działania w oparciu o rekonstrukcję na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wosjkowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji wojska polskiego ze szczególnym podkreśleniem wojska II Rzeczypospolitej; rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwóczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia; promowanie wśród społeczeństwa historii współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zamojszczyzny oraz wspieranie inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

 

Stowarzyszenie NADBUŻAŃSKIE POGRANICZE

Prehoryłe 13, 22-530 Mircze

KRS: 0000353833

Skład zarządu:

 1. Andrzej Baran - Prezes.
 2. Damian Marcin Otkała - Skarbnik.
 3. Elżbieta Laskowska - Sekretarz.
 4. Witold Pikuła - Członek.
 5. Alina Zwolak - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1.  Elżbieta Gardzioła.
 2. Dominik Warchał.
 3. Barbara Tabaka.
 4. Alicja Michalczuk.
 5. Henryk Kobel.

Celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na rzecz ogółu społeczności w zakresie: wsierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych; kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych i tradycji; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony ziwerząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczści; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; promocja Gminy Mircze; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Modryniu

Modryń 47, 22-530 Mircze

REGON: 951210860

KRS: 0000233134

Skład Prezydium Rady:

 1. Edward Falęta - Prezes.
 2. Stefania Nieckarz - Wiceprezes.
 3. Helena Irena Nieudziak - Sekretarz.

Komisja Rewizyjna:

 1. Teresa Feliksa Oleszczak.
 2. Roman Jan Sądej.

Celem Gminnego Związku Rolników jest: jednoczenie sił społecznych rolników; utrwalanie własności i prwa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, metarialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin; rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki do produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczje.

 

Kółko Rolnicze w Wiszniowie

Wiszniów 9, 22-530 Mircze

REGON: 951210570

KRS: 0000232569

Skład zarządu:

 1. Bogdan Nosal - Prezes.
 2. Jadwiga Laskowska - Sekretarz/
 3. Witold Pikuła - Skarbnik.

Komisa Rewizyjna:

 1. Bogusław Łygas.
 2. Stanisław Koperwas.
 3. Wiesława Tomaszewska.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Mirczu

ul. Kryłowska 109, 22-530 Mircze

REGON: 951210847

 KRS: 0000232422

Skład zarządu:

 1. Danuta Teresa Ślązak - Prezes.
 2. Stefania Nieckarz - Sekretarz.
 3. Danuta Stanisława Falęta - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Marianna Dyrda.
 2. Stanisłąw Jan Fuchs.
 3. Czesław Najda.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Modryniu

Modryń 47, 22-530 Mircze

REGON: 951210586

KRS: 0000232360

Skłąd zarządu:

 1. Krzysztof Falęta - Prezes.
 2. Zdzisław Franciszek Zdyb - Sekretarz.
 3. Helena Stańczak - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Mieczysław Bednarczuk.
 2. Jan Czajkowski.
 3. Bogusław Lucjan Niedźwiedź.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Kryłów Kolonii

Kryłów Kolonia 74, 22-530 Mircze

REGON: 951210592

KRS:0000232358

 

Skład zarządu:

 1. Tadeusz Burdzań - Prezes.
 2. Izabela Zapała - Sekretarz.
 3. Maria Franczuk - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Zapała.
 2. Edward Budziński.
 3. Małgorzata Drączkowska.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw MIR-POL

Stara Wieś 115, 22-530 Mircze

REGON: 50444460

 KRS: 0000217074

 

Skład zarządu:

 1. Jacek Piwiński - Prezes.
 2. Ryszard Guzina - Wiceprezes.
 3. Andrzej Jan Wielosz - Sekretarz.
 4. TAdeusz Wincenty Morawski - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Kita.
 2. Krzysztof Wiesław Kot.
 3. Maria Kazimiera Górniak.

Calem działania organizacji jest: reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów swoich członków; dostosowanie produkcji rolnej do wymagań rynkowych; poprawa efektywności gospodarowania; planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnienim jej ilości i jakości; koncentracja podaży; organizowanie sprzedaży płodów rolnych; ochrona środowiska naturalnego; obniżanie kosztów produkcji; przechowywanie i przystosowanie do sprzedaży.

 

 

Gminny Klub Sportowy ANDORIA Mircze

ul. Kryłowska 20, 22 -530 Mircze
Tel/Fax 846519038
NIP: 919 – 15-23-735
REGON: 950406146
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
Nr 80 9603 1016 0100 0029 3200 01

KRS: 0000070373

 Zarząd Klubu:

 1. Jeczeń Przemysław – Prezes
 2. Mariusz Kozyra – Wiceprezes
 3. Kornel Lizun – Wiceprezes
 4. Kamil Sitarz – Skarbnik 
 5. Dariusz Sobieniak  – Sekretarz
 6. Gerard Pisiewicz - Członek Zarządu
 7. Rafał Wójcik - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 1. Michał Adamczuk – Przewodniczący
 2. Paweł Pryl – Członek
 3. Konrad Orkiszewski – Członek

 

 

 

Gminny Ludowy Klub Rekreacyjno - Sportowy "OLIMP w Mirczu

ul. Kryłowska 27, 22 - 530 Mircze


Tel/Fax 84 65 19 058
NIP: 919 – 182-76-65
REGON: 36160598200000
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
Nr 80 9603 1016 0100 0029 3200 01

 

KRS: 0000559909

 

 Zarząd Klubu:

 

 1. Andrzej Stanisław Lizun – Prezes
 2. Tomasz Adam Giergiel – Wiceprezes
 3. Sabina Wąsiel - Kot – Skarbnik 
 4. Józef Emil Czerniak  – Sekretarz
 5. Waldemar Bogusław Klajda - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna

 

 1. Piotr Grzywna
 2. Grzegorz Sienicki
 3. Robert Majdanik

 

Klub Sportowy ALTUS Szychowice


Szychowice ul. Parkowa 45

Tel. 84 6510230
Fax. 84 6519902
NIP: 919-16-62-425
REGON: 951147327
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
Nr 13 9603 1016 2001 0000 1560 01

KRS: 0000110178

 Zarząd Klubu:

 1. Drozd Janusz – Prezes
 2. Jurkiewicz Mariusz – Wiceprezes
 3. Madej Robert Stanisław – Skarbnik
 4. Szymusiak Ireneusz - członek
 5. Kudrelek Grzegorz – członek
 6. Drozd Henryk - członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Frąk Ryszard
 2. Karbowniczyn Jerzy
 3. Bełz Emil

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu w szerokim znaczeniu w tym sportu masowego i kwalifikowanego. Klub prowadzi działalność przede wszystkim dla swoich członków oraz na zlecenia organizacji samorządowych, zakładów pracy, organizacji społecznych i osób fizycznych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna - Modryń-Kolonia

Modryń-Kolonia 126, 22 – 530 Mircze
NIP: 919 – 170 – 91 - 38
REGON: 951083372

KRS: 0000096243

 

Skład Zarządu:

 1. Karwacki Włodzimierz Alfred - Prezes
 2. Karwacki Jarosław - Wiceprezes - Naczelnik
 3. Struzik Stanisław Piotr – Sekretarz
 4. Żygadło Zbigniew Marcin – Skarbnik
 5. Karwacki Andrzej - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Maciąg Wiesław
 2. Wszoła Zygmunt
 3. Roman Leszek Zygmunt

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Modryniu

Modryń 78, 22 – 530 Mircze
REGON: 951083395

KRS: 0000066759

 

Skład Zarządu:

 1. Pereć Ryszard – Prezes
 2. Serafin Bogdan - Wiceprezes
 3. Kowal Grzegorz - Naczelnik
 4. Sobieniak Dawid - Sekretarz
 5. Smyk Mariusz- Skarbnik
 6. Serafin Bogdan - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Szwaczkiewicz Krzysztof
 2. Burda Stanisław
 3. Kowal Paweł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

Stara Wieś 177, 22 – 530 Mircze
NIP: 919-17-39-116
REGON: 950442610

KRS: 0000233096

 

Skład Zarządu:

 1. Ślepko Wiesław – Prezes
 2. Tarnowski Jarosław - Naczelnik
 3. Mielniczuk Andrzej - Wiceprezes
 4. Malicki Krzysztof - Z-ca naczelnika
 5. Jędra Piotr  - Sekretarz
 6. Słomiany Piotr - Skarbnik
 7. Mosiądz Kamil - Kronikarz
 8. Koń Stanisław - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Leśniak Grzegorz
 2. Guzina Emil
 3. Umer Krzysztof
 4. Sokołowski Andrzej
 5. Kseniuk Ryszard

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi jest: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałnie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęśk i zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielsich; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i ze statutu.

Wyżej wymienione zadania Ochotnicza Straż Pżarna w Starej Wsi realizuje przez: organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej; organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych; przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjncyh OSP; organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych; organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej; organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną; prowadzenia innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikającyh z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ze statutu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirczu

Mircze ul. Kryłowska 18, 22 – 530 Mircze
NIP: 919 – 173 – 05 - 98
REGON: 951083320
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
16 9603 1016 2002 1600 0898 0001

KRS: 0000215245

 

Skład Zarządu:

 1. Pacaj Wiesław – Prezes
 2. Sienicki Grzegorz – Wiceprezes
 3. Burdzań Mirosław - Naczelnik
 4. Ożarowski Paweł - Sekretarz
 5. Furlepa Łukasz – Skarbnik
 6. Marciniak Jacek - Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Nieckarz Wojciech
 2. Demusiak Kamil
 3. Malon Damian

 

Ochotnicza Straż Pożarna - Miętkie-Kolonia

Miętkie-Kolonia, 22 – 530 Mircze
REGON: 951083403

KRS: 0000072307

 

Skład Zarządu:

 1. Wasążnik Piotr – Prezes
 2. Kostrubiec Andrzej – Naczelnik
 3. Kuta Tadeusz - Wiceprezes
 4. Staniszewski Roman - Z-ca naczelnika
 5. Staniszewski Krzysztof – Sekretarz
 6. Szypuła Andrzej – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Kuta Roman
 2. Kostrubiec Andrzej
 3. Bogucki Stefan

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Modryńcu

Modryniec 137, 22 – 530 Mircze
REGON: 951083350

KRS: 0000078978

 

Skład Zarządu:

 1. Kusztykiewicz Marian– Prezes
 2. Kostrubiec Adam – Naczelnik
 3. Góra Arkadiusz– Wiceprezes
 4. Ruszczak Jacek– Z -ca naczelnika
 5. Ruszczak Daniel – Sekretarz
 6. Szpinda Bolesław Edmund – Skarbnik
 7. Spychalski Stefan– Gospodarz
 8. Gontarz Józef - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Najda Piotr
 2. Roman Jerzy Jan
 3. Ruszczak Daniel

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Smoligowie

Smoligów, 22 – 530 Mircze
REGON: 951082668

KRS: 0000098709

 

Skład Zarządu:

 1. Jarczak Piotr – Prezes
 2. Jasiński Wojciech  – Naczelnik
 3. Orchowski Stanisław – Sekretarz
 4. Łysiak Marek - Skarbnik
 5. Pukaluk Radosław – Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Jarczak Sławomir
 2. Pukaluk Grzegorz
 3. Tokarski Antoni

 

Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szychowicach

ul. Parkowa 45, 22 – 530 Szychowice
NIP: 919 -17-30-606
REGON: 951083337

KRS: 0000199693

Skład Zarządu:

 1. Jerzy Karbowniczyn– Prezes
 2. Drozd Janusz – Wiceprezes - Naczelnik
 3. Matwis Alfred Michał – Z-ca naczelnika
 4. Bednarz Marian – Skarbnik
 5. Łój Dariusz Marek – Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Matwis Janusz Walerian
 2. Pruchniak Marek Józef
 3. Frąk Andrzej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiszniowie

Wiszniów 59, 22-530 Mircze

REGON: 951088369

KRS: 0000235545

 

Skład Zarządu:

 

 1. Pikuła Witold - Prezes
 2. Teresiński Waldemar - Naczelnik
 3. Staniszewski Łukasz - Zastępca Naczelnika
 4. Proć Marcin - Sekretarz
 5. Głaz Jerzy - Skarbnik
 6. Nosal Bogdan - Gospodarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Harłajczuk Marian
 2. Pukaluk Adrian
 3. Dworniczak Franciszek

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mołożowie

Mołożów, 22-530 Mircze

REGON: 951083343

KRS: 0000278389

 

Skład Zarządu:

 1. Piwiński Jacek - Prezes
 2. Skop Zbigniew - Naczelnik
 3. Jasiejko Tomasz - Wiceprezes
 4. Badyła Jan - Zastępca Naczelnika
 5. Woch - Adamczuk Ewa - Sekretarz
 6. Głaz Jan - Skarbnik
 7. Pasek Robert - Gospodarz 
 8. Kuczma Czesław - Kronikarz

  Komisja Rewizyjna:

 1. Nowosad Stanisław
 2. Adamczuk Adam
 3. Ślepko Stefan
 4. Badyła Piotr
 5. Kolano Krystian

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kryłowie

ul. Rynek 3, 22 - 530 Kryłów

KRS: 0000066745

Skład Zarządu:

 1.  Małyska Robert - Prezes
 2.  Nowacki Dariusz - Naczelnik
 3.  Dąbrowski Henryk - Wiceprezes
 4.  Pempko Edward - Zastępca Naczelnika
 5.  Szczucki Henryk - Sekretarz
 6.  Hunkiewicz Franciszek - Skarbnik
 7.  Nowacki Dariusz - Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna:

 1. Martyniuk Lucjan
 2. Chruścikewicz Mieczysław
 3.  Załoga Edward

 

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI BORSUK

Rejestr

Rejestr Stowarzyszeń

Województwo

LUBELSKIE

Numer KRS

0000662092

Powiat

HRUBIESZOWSKI

NIP

9191829090

Gmina

MIRCZE

REGON

36651443900000

Miejscowość

BORSUK

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Adres

20

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

 

Kod pocztowy

22-530

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

2017-02-07

Adres WWW

 

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

 

Email

SOLECTWO.BORSUK@ONET.PL

Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń

 

 

 

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

 

Status OPP

Data zawieszenia działalności

 

Data przyznania statusu OPP

 

Data wznowienia działalności

 

 

 

Nazwa organu reprezentacji

ZARZĄD

  

 

   

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH UPOWAŻNIONYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.

 

   

Członkowie reprezentacji

   

 

Nazwisko lub nazwa

Nazwisko drugi człon

Imię pierwsze

Imię drugie

Funkcja

MIROSŁAW

 

MICHAŁ

ANDRZEJ

SEKRETARZ

PILUŚ

 

ANDRZEJ

WALDEMAR

SKARBNIK

JASIŃSKI

 

FRANCISZEK

 

CZŁONEK

KUKIEŁKA

 

ROBERT

SŁAWOMIR

PREZES ZARZĄDU

KOT

 

MAŁGORZATA

ANNA

WICEPREZES

 
 
 

NazwaSTOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI MAŁKÓW,KOLONIA MAŁKÓW,GÓRKA,KOLONIA KRYŁÓW W MAŁKOWIE
RejestrRejestr StowarzyszeńWojewództwoLUBELSKIE
Numer KRS0000007877PowiatHRUBIESZOWSKI
NIP GminaMIRCZE
REGON95107287100000MiejscowośćMAŁKÓW
Forma prawnaSTOWARZYSZENIEAdres39
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy22-530
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń2001-04-17Adres WWW 
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email 
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń  
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP 
Data wznowienia działalności  

 

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI