www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
wtorek, 21 lutego 2017, 52 dzień roku, imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
2958753
Dzisiaj:
215
Gości on-line:
4
Twoje IP:
54.197.156.64
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Instytucje / Stowarzyszenia

Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze

im. Wincentego Rulikowskiego

ul. Kryłowska 20
22 – 530 Mircze
pow. hrubieszowski
woj. lubelskie
Tel. 84 6519062
Tel/ Fax: 84 6519038
e-mail: stow_rul_mircze@o2.pl
NIP: 919 – 15-23-729
REGON: 950387630

KRS: 0000060715

 

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Damian Otkała– Prezes.
 2. Sławomir Marciniuk – Wiceprezes.
 3. Franciszek Woch – Wiceprezes.
 4. Ewelina Frańczuk – Sekretarz.
 5. Dorota Leśniowska- Skarbnik.
 6. Aneta Wróbel - Członek.

Komisja Rewizyjna

 1. Jan Baryła – Przewodniczący.
 2. Krystyna Nieckarz Muzyczka – Sekretarz.
 3. Edward Nowosad – Członek.

Komisja Polityki Lokalnej i Gospodarki Przestrzennej

 1. Bogusława Pisiewicz - Przewodnicząca.
 2. Ryszard Wieczorek - Sekretarz.
 3. Krystyna Pastryk - Członek.
 4. Józef Czerniak - Członek.

Gminne Centrum Informacji i Współpracy Gospodarczej oraz Kulturalno - Oświatowej

 1. Marianna Sobczuk - Przewodnicząca.
 2. Marian Kolaszyński - Sekretarz.
 3. Jan Baryła - Członek.
 4. Agnieszka Marciniuk - Członek.
 5. Czesława Woźniak - Członek.
 6. Bugusława Pisiewicz - Członek

Koło Współpracy Międzynarodowej

 

 1. Agnieszka Marciniuk - Przewodnicząca.
 2. Czesława Woźniak - Sekretarz.
 3. Józef Czerniak - Członek.Joanna Reder - Członek.

 

Komisja Uchwał i Wniosków Stowarzyszenia

 

 1. Bogusław Pisiewicz - Przewodnicząca.
 2. Sławomir Marciniuk - Sekretarz.
 3. Jan Baryła - Członek.

 

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Gminy Mircze; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku; likwidacja zaniedbań z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej; dążenie do rozwoju gospodarstw rolnych rodzinnych i grup producenckich, w tym ekologicznych; inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, agroturystyki, sportu, kultury, zdrowia i innych dziedzin społeczno-gospodarczych; wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości; dążenie do zmniejszenia bezrobocia, rozwoju i umacniania placówek usługowych, oświatowych, kulturalnych i opiekuńczych oraz umacninie dziedzictwa kulturowego; wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w procesie integracji europejskiej i preciwdziałanie negatywnym skutkom tej integracji i globalizacji; likwidacja skutków i wspieranie rodzin patologicznych, osób uzależnionych, w tym dotkniętych alkoholizmem i narkomanią.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szychowice

ul. Parkowa 39

Szychowice

22-530 Mircze

Tel. 84 6510241

KRS: 0000012532

http://www.sp_szychowice.webpark.pl/

 

Skład zarządu:

 1. Bożena Kowalska - Prezes.
 2. Iwona Bełz - Wiceprezes.
 3. Wioletta Beata Frąk - Sekretarz.
 4. Beata Małek - Skarbnik.
 5. Barbara Szewc - Członek.
 6. Alina Elżbieta Puchala - Członek.
 7. Agata Papińska Sałęga - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Elżbieta Krystyna Puchala.
 2. Monika Maria Lewicka.
 3. Renata Marzena Drozd.

Celem działania Stowarzyszenia jest: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społęcznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Szychowice; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym; inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, agroturystyki.

Stowarzyszenia realizauje swoje cele poprzez: prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych, prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych, kulturalnych oraz innych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz młodzieży i osób dorosłych, organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Szychowice, wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Szychowice, popularyzację rolnictwa ekologicznego, ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie przetwórstwa rolniczego, podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy NASZ DOM w Modryniu

Modryń 65

22-530 Mircze

sdsmodryn@op.pl

KRS: 0000363632

Tel. 84 651 90 42

 

Skład zarządu:

 1. Marcin Wielosz - Prezes.
 2. Anna Katarzyna Piluś - Wiceprezes.
 3. Irena Helena Margol - Skarbnik.
 4. Anita Dudek - Członek.
 5. Mirosław Orkiszewski - Członek.
 6. Beata Agnieszka Maciejewska - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Stanisław Kochański
 2. Wioletta Dubaj.
 3. Katarzyna Wielosz.

Cel działania organizacji to wszechstronna pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnopsrawnym i chorym psychicznie, w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, wspieranie działania podstawowej opieki specjalistycznej w zakresie terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób z problemami psychicznycmi i ich rodzin, promowanie sportu jako środka  do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności lokalnej społeczności, prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, rozwój lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych oraz dzieci  młodzieży poprzez kształtowanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, pozyskiwania wiedzy i informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, tworzenie warunków umoożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się do czynnego życia kulturalnego i społecznego poprzez tworzenie ośrodków wsparcia, terapii, rehabilitacji, punktów doradczo-informacyjnych, tworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji i ośrodków wsparcia poprzez rozwijanie bazy lkalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej, podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury społęcznej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych oraz funduszy europejskich na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, pomoc organizacyjna i rzeczowa osobom niepełnosprawnym i chorym psychicznie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenie warunków do intergracji z otoczeniem, zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu do informacji prawnej i pomocy psychologicznej.

 

Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych

ul. Kryłowska 45

22-530 Mircze

szwadron2psk@gmail.com

KRS: 0000400189

Skład zarządu:

 1. Kamil Andrzej Ciesielczuk - Prezes.
 2. Marek Wachna - Wiceprezes.
 3. Michał Jakubczak - Sekretarz.
 4. Patryk Sagan - Skarbnik.
 5. Henryk Adamczuk - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1. Marian Kozyra.
 2. Stanisław Bolesław Łuczkiewicz.
 3. Wojciech Ciesielczuk.

Celem działania organizacji jest: pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii 2 Pułku Strzelców Konncyh; zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia wojska polskiego ze szczególnycm uwzględnienim wojska II Rzeczypospolitej, zwane rekonstrukcją; działania w oparciu o rekonstrukcję na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wosjkowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji wojska polskiego ze szczególnym podkreśleniem wojska II Rzeczypospolitej; rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwóczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia; promowanie wśród społeczeństwa historii współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zamojszczyzny oraz wspieranie inicjatyw służących propagowaniu wiedzy historycznej w duchu prawdy, pamięci i pojednania.

 

Stowarzyszenie NADBUŻAŃSKIE POGRANICZE

Prehoryłe 13

22-530 Mircze

KRS: 0000353833

Skład zarządu:

 1. Andrzej Baran - Prezes.
 2. Damian Marcin Otkała - Skarbnik.
 3. Elżbieta Laskowska - Sekretarz.
 4. Witold Pikuła - Członek.
 5. Alina Zwolak - Członek.

Komisja Rewizyjna:

 1.  Elżbieta Gardzioła.
 2. Dominik Warchał.
 3. Barbara Tabaka.
 4. Alicja Michalczuk.
 5. Henryk Kobel.

Celem Stowarzyszenia jest działanie ukierunkowane na rzecz ogółu społeczności w zakresie: wsierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych; kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych i tradycji; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony ziwerząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczści; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; promocja Gminy Mircze; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Modryniu

Modryń 47

22-530 Mircze

REGON: 951210860

KRS: 0000233134

Skład Prezydium Rady:

 1. Edward Falęta - Prezes.
 2. Stefania Nieckarz - Wiceprezes.
 3. Helena Irena Nieudziak - Sekretarz.

Komisja Rewizyjna:

 1. Teresa Feliksa Oleszczak.
 2. Roman Jan Sądej.

Celem Gminnego Związku Rolników jest: jednoczenie sił społecznych rolników; utrwalanie własności i prwa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, metarialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin; rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki do produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczje.

 

Kółko Rolnicze w Wiszniowie

Wiszniów 9

22-530 Mircze

REGON: 951210570

KRS: 0000232569

Skład zarządu:

 1. Bogdan Nosal - Prezes.
 2. Jadwiga Laskowska - Sekretarz/
 3. Witold Pikuła - Skarbnik.

Komisa Rewizyjna:

 1. Bogusław Łygas.
 2. Stanisław Koperwas.
 3. Wiesława Tomaszewska.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Mirczu

ul. Kryłowska 109

22-530 Mircze

REGON: 951210847

 KRS: 0000232422

Skład zarządu:

 1. Danuta Teresa Ślązak - Prezes.
 2. Stefania Nieckarz - Sekretarz.
 3. Danuta Stanisława Falęta - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Marianna Dyrda.
 2. Stanisłąw Jan Fuchs.
 3. Czesław Najda.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Modryniu

Modryń 47

22-530 Mircze

REGON: 951210586

KRS: 0000232360

Skłąd zarządu:

 1. Krzysztof Falęta - Prezes.
 2. Zdzisław Franciszek Zdyb - Sekretarz.
 3. Helena Stańczak - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Mieczysław Bednarczuk.
 2. Jan Czajkowski.
 3. Bogusław Lucjan Niedźwiedź.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Kółko Rolnicze w Kryłów Kolonii

Kryłów Kolonia 74

22-530 Mircze

REGON: 951210592

KRS:0000232358

 

Skład zarządu:

 1. Tadeusz Burdzań - Prezes.
 2. Izabela Zapała - Sekretarz.
 3. Maria Franczuk - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Zapała.
 2. Edward Budziński.
 3. Małgorzata Drączkowska.

Celem działania organizacji jest: utrwalanie własnoći i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarst rolnych; równoprawne traktowanie zawodu rolnik z innymi grupami zawodowymi; obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych; rozwój idnywidualych gospodarstw rolnych i wzrot ich produktywności; zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji; poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.

 

Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw MIR-POL

Stara Wieś 115

22-530 Mircze

REGON: 50444460

 KRS: 0000217074

 

Skład zarządu:

 1. Jacek Piwiński - Prezes.
 2. Ryszard Guzina - Wiceprezes.
 3. Andrzej Jan Wielosz - Sekretarz.
 4. TAdeusz Wincenty Morawski - Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Kita.
 2. Krzysztof Wiesław Kot.
 3. Maria Kazimiera Górniak.

Calem działania organizacji jest: reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów swoich członków; dostosowanie produkcji rolnej do wymagań rynkowych; poprawa efektywności gospodarowania; planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnienim jej ilości i jakości; koncentracja podaży; organizowanie sprzedaży płodów rolnych; ochrona środowiska naturalnego; obniżanie kosztów produkcji; przechowywanie i przystosowanie do sprzedaży.

 

 

Gminny Klub Sportowy ANDORIA Mircze

ul. Kryłowska 20
22 -530 Mircze
Tel. 84 6519015
Tel/Fax 846519038
NIP: 919 – 15-23-735
REGON: 950406146
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
Nr 80 9603 1016 0100 0029 3200 01

KRS: 0000070373

 

Zarząd Klubu:

 1. Wojciech Baran – Prezes
 2. Jacek Lizun – Wiceprezes
 3. Piotr Grzywna – Wiceprezes
 4. Andrzej Lizun – Sekretarz
 5. Łukasz Wójtowicz  – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 1. Artur Stańczak – Przewodniczący
 2. Piotr Palęga – Członek
 3. Paweł Dąbrowski – Członek

 

Klub Sportowy ALTUS Szychowice


Szychowice ul. Parkowa 45

Tel. 84 6510230
Fax. 84 6519902
NIP: 919-16-62-425
REGON: 951147327
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
Nr 13 9603 1016 2001 0000 1560 01

KRS: 0000110178

 

Zarząd Klubu:

 1. Drozd Janusz – Prezes
 2. Jurkiewicz Mariusz – Wiceprezes
 3. Madej Robert Stanisław – Skarbnik
 4. Szymusiak Ireneusz - członek
 5. Kudrelek Grzegorz – członek
 6. Drozd Henryk - członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Frąk Ryszard
 2. Karbowniczyn Jerzy
 3. Bełz Emil

Celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu w szerokim znaczeniu w tym sportu masowego i kwalifikowanego. Klub prowadzi działalność przede wszystkim dla swoich członków oraz na zlecenia organizacji samorządowych, zakładów pracy, organizacji społecznych i osób fizycznych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna - Modryń-Kolonia

Modryń-Kolonia 126
22 – 530 Mircze
NIP: 919 – 170 – 91 - 38
REGON: 951083372

KRS: 0000096243

 

Skład Zarządu:

 1. Karwacki Włodzimierz Alfred - Prezes
 2. Karwacki Jarosław - Wiceprezes - Naczelnik
 3. Struzik Stanisław Piotr – Sekretarz
 4. Żygadło Zbigniew Marcin – Skarbnik
 5. Karwacki Andrzej - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Maciąg Wiesław
 2. Wszoła Zygmunt
 3. Roman Leszek Zygmunt

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Modryniu

Modryń 78
22 – 530 Mircze
REGON: 951083395

KRS: 0000066759

 

Skład Zarządu:

 1. Pereć Ryszard – Prezes
 2. Serafin Bogdan - Wiceprezes
 3. Kowal Grzegorz - Naczelnik
 4. Sobieniak Dawid - Sekretarz
 5. Smyk Mariusz- Skarbnik
 6. Serafin Bogdan - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Szwaczkiewicz Krzysztof
 2. Burda Stanisław
 3. Kowal Paweł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

Stara Wieś 177
22 – 530 Mircze
NIP: 919-17-39-116
REGON: 950442610

KRS: 0000233096

 

Skład Zarządu:

 1. Ślepko Wiesław – Prezes
 2. Tarnowski Jarosław - Naczelnik
 3. Mielniczuk Andrzej - Wiceprezes
 4. Malicki Krzysztof - Z-ca naczelnika
 5. Jędra Piotr  - Sekretarz
 6. Słomiany Piotr - Skarbnik
 7. Mosiądz Kamil - Kronikarz
 8. Koń Stanisław - Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Leśniak Grzegorz
 2. Guzina Emil
 3. Umer Krzysztof
 4. Sokołowski Andrzej
 5. Kseniuk Ryszard

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi jest: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałnie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęśk i zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielsich; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i ze statutu.

Wyżej wymienione zadania Ochotnicza Straż Pżarna w Starej Wsi realizuje przez: organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej; organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych; przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjncyh OSP; organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych; organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej; organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną; prowadzenia innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikającyh z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ze statutu.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mirczu

Mircze ul. Kryłowska 18
22 – 530 Mircze
NIP: 919 – 173 – 05 - 98
REGON: 951083320
Rachunek bankowy:
BS w Dołhobyczowie O/Mircze
16 9603 1016 2002 1600 0898 0001

KRS: 0000215245

 

Skład Zarządu:

 1. Pacaj Wiesław – Prezes
 2. Sienicki Grzegorz – Wiceprezes
 3. Burdzań Mirosław - Naczelnik
 4. Ożarowski Paweł - Sekretarz
 5. Furlepa Łukasz – Skarbnik
 6. Marciniak Jacek - Gospodarz

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Nieckarz Wojciech
 2. Demusiak Kamil
 3. Malon Damian

 

Ochotnicza Straż Pożarna - Miętkie-Kolonia

Miętkie-Kolonia
22 – 530 Mircze
REGON: 951083403

KRS: 0000072307

 

Skład Zarządu:

 1. Wasążnik Piotr – Prezes
 2. Kostrubiec Andrzej – Naczelnik
 3. Kuta Tadeusz - Wiceprezes
 4. Staniszewski Roman - Z-ca naczelnika
 5. Staniszewski Krzysztof – Sekretarz
 6. Szypuła Andrzej – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Kuta Roman
 2. Kostrubiec Andrzej
 3. Bogucki Stefan

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Modryńcu

Modryniec 137
22 – 530 Mircze
REGON: 951083350

KRS: 0000078978

 

Skład Zarządu:

 1. Kusztykiewicz Marian– Prezes
 2. Kostrubiec Adam – Naczelnik
 3. Góra Arkadiusz– Wiceprezes
 4. Ruszczak Jacek– Z -ca naczelnika
 5. Ruszczak Daniel – Sekretarz
 6. Szpinda Bolesław Edmund – Skarbnik
 7. Spychalski Stefan– Gospodarz
 8. Gontarz Józef - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Najda Piotr
 2. Roman Jerzy Jan
 3. Ruszczak Daniel

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Smoligowie

Smoligów
22 – 530 Mircze
REGON: 951082668

KRS: 0000098709

 

Skład Zarządu:

 1. Jarczak Piotr – Prezes
 2. Jasiński Wojciech  – Naczelnik
 3. Orchowski Stanisław – Sekretarz
 4. Łysiak Marek - Skarbnik
 5. Pukaluk Radosław – Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Jarczak Sławomir
 2. Pukaluk Grzegorz
 3. Tokarski Antoni

 

Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szychowicach

Szychowice ul. Parkowa 45
22 – 530 Mircze
NIP: 919 -17-30-606
REGON: 951083337

KRS: 0000199693

Skład Zarządu:

 1. Jerzy Karbowniczyn– Prezes
 2. Drozd Janusz – Wiceprezes - Naczelnik
 3. Matwis Alfred Michał – Z-ca naczelnika
 4. Bednarz Marian – Skarbnik
 5. Łój Dariusz Marek – Gospodarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Matwis Janusz Walerian
 2. Pruchniak Marek Józef
 3. Frąk Andrzej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiszniowie

Wiszniów 59

22-530 Mircze

REGON: 951088369

KRS: 0000235545

 

Skład Zarządu:

 

 1. Pikuła Witold - Prezes
 2. Teresiński Waldemar - Naczelnik
 3. Staniszewski Łukasz - Zastępca Naczelnika
 4. Proć Marcin - Sekretarz
 5. Głaz Jerzy - Skarbnik
 6. Nosal Bogdan - Gospodarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Harłajczuk Marian
 2. Pukaluk Adrian
 3. Dworniczak Franciszek

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Mołożowie

Mołożów

22-530 Mircze

REGON: 951083343

KRS: 0000278389

 

Skład Zarządu:

 

 1. Piwiński Jacek - Prezes
 2. Skop Zbigniew - Naczelnik
 3. Jasiejko Tomasz - Wiceprezes
 4. Badyła Jan - Zastępca Naczelnika
 5. Woch - Adamczuk Ewa - Sekretarz
 6. Głaz Jan - Skarbnik
 7. Pasek Robert - Gospodarz 
 8. Kuczma Czesław - Kronikarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

 1. Nowosad Stanisław
 2. Adamczuk Adam
 3. Ślepko Stefan
 4. Badyła Piotr
 5. Kolano Krystian

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kryłowie

Kryłów

22 - 530 Mircze

KRS: 0000066745

 

Skład Zarządu:

 

 1.  Małyska Robert - Prezes
 2.  Nowacki Dariusz - Naczelnik
 3.  Dąbrowski Henryk - Wiceprezes
 4.  Pempko Edward - Zastępca Naczelnika
 5.  Szczucki Henryk - Sekretarz
 6.  Hunkiewicz Franciszek - Skarbnik
 7.  Nowacki Dariusz - Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Martyniuk Lucjan
 2. Chruścikewicz Mieczysław
 3.  Załoga Edward
UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI