www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761035
Dzisiaj:
420
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Środowisko / gleby

gleby

 

     Na terenie Gminy Mircze występują głównie czarnoziemy, gleby brunatne oraz rzadziej gleby pseudobielicowe wykształcone na utworach lessowych, lessopodobnych pyłowych i piaszczystych oraz rędziny powstałe ze skał górnej kredy (mastrychtu). W dolinach rzecznych i obniżeniach dolinnych występują gleby bielicowe, czarne ziemie, mady oraz gleby organiczne: mułowo – torfowe, torfowo – murszowe i torfowe.

Wszystkie te gleby mają wysokie wartości przyrodnicze i użytkowe. W 90 punktowej skali, bonitacja jakości i przydatności rolniczej gleb Gminy Mircze wynosi 75,2 punktu.

Gleby w Polsce podzielono na kompleksy. Tworzą one typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kompleksy obejmują takie zespoły różnych gleb, które wykazują zbliżone właściwości i mogą być w podobny sposób wykorzystywane do uprawy określonych grup roślin, które znajdą tam optymalne warunki wzrostu i plonowania..

Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej gleb w powierzchni użytków rolnych Gminy przedstawia się następująco:(Wykres 1)

kompleks 1 — pszenny bardzo dobry

4 689 ha

28,00%

kompleks 2 — pszenny dobry

9 682 ha

57,70%

kompleks 3 — pszenny wadliwy

163 ha

1,00%

kompleks 4 — żytni bardzo dobry (pszenno - żytni)

465 ha

2,80%

kompleks 5 — żytni dobry

758 ha

4,50%

kompleks 6 — żytni słaby

304 ha

1,80%

kompleks 8 — zbożowo – pastewny mocny

694 ha

4,20%

kompleks 1z — użytki zielone b. dobre i dobre

55 ha

1,90%

kompleks 2z — użytki zielone średnie

2 391 ha

82,80%

kompleks 3z — użytki zielone słabe i bardzo słabe

443 ha

15,30%

Wśród gruntów ornych największy procent stanowi kompleks pszenny dobry (2) i pszenny bardzo dobry (1), a wśród użytków zielonych przeważa kompleks 2z.

Kompleks pszenny bardzo dobry obejmuje najlepsze gleby naszego kraju, zasobne w składniki pokarmowe, o odczynie obojętnym, głębokim poziomie próchnicznym, dobrej strukturze, przepuszczalne, przewiewne, a równocześnie magazynujące duże ilości wody. Gleby te występują w terenach płaskich lub na bardzo łagodnych pochyłościach, nie wymagają regulacji stosunków wodnych i są łatwe do uprawy. Osiąga się na nich wysokie plony, nawet najbardziej wymagających roślin. Łatwo nabywają i zachowują cechy wysokiej kultury.

Gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego przypominają na ogół gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego. Zasadnicza różnica polega na tym, że w tym kompleksie żyzność gleb uległa pewnemu obniżeniu z następujących przyczyn: mniejsza miąższość poziomu próchniczego, silniejsze odwapnienie gleby, słabsza strukturalność gleby, na ogół cięższy skład granulometryczny, możliwość częściowego, bardzo słabego oglejenia w obrębie dolnych części profilu glebowego, niekiedy położenie umożliwiające powolny rozwój procesów erozyjnych lub utrudniające spływ wód wiosennych i opóźniające prace polowe.

Pod względem jakościowym gleby na terenie Gminy zaliczono do następujących klas bonitacyjnych:

grunty orne łącznie z sadami:

klasa I

635 ha

4,00%

klasa II

4 133 ha

25,80%

klasa IIIa

7 183 ha

44,70%

klasa IIIb

1 924 ha

12,00%

klasa IVa

1 399 ha

8,70%

klasa IVb

382 ha

2,40%

klasa V

364 ha

2,30%

klasa VI

11 ha

0,10%

użytki zielone – łąki i pastwiska:

klasa I

6 ha

0,20%

klasa II

99 ha

3,20%

klasa III

1 053 ha

33,60%

klasa IV

1 345 ha

42,80%

klasa V

509 ha

16,20%

klasa VI

126 ha

4,00%

Wśród gruntów rolnych dominują gleby klasy II i IIIa, natomiast wśród użytków zielonych gleby klasy II i IV. Gleby klas bonitacyjnych od I do IV należą do gleb chronionych. Zmiana ich użytkowania na nierolnicze wymaga zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (klasy I – III) lub Wojewody ( klasa IV). Na mapie zaznaczono granicę gleb chronionych.

Na ogół korzystne właściwości fizyko – chemiczne gleb pozwalają uzyskiwać dobre plony i wysoką jakość produktów rolnych.


Wykres 1

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI