www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761107
Dzisiaj:
422
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Kultura / Biblioteki

Biblioteki

 

Historia Biblioteki Publicznej w Mirczu sięga roku 1949. Zalążkiem jej była Gromadzka Biblioteka Publiczna w Miętkiem, która wraz z przeniesieniem wójtostwa do Mircza przeniosła swoje zbiory i tu kontynuowała ich udostępnienie społeczeństwu Mircza i okolic. Początkowo księgozbiór liczył 691 woluminów. Pierwszym bibliotekarzem był Jan Radomski, mieszkający do dziś w Mirczu. W ciągu następnych lat liczba czytelników i wypożyczeń w bibliotece wzrosła kilkakrotnie.

Biblioteka po wielu zmianach lokalowych (domy prywatne), w roku 1987 uzyskała trzy pomieszczenia w nowym budynku Urzędu Gminy Mircze, gdzie mieści się do dzisiaj.

W struktury Gminnej Biblioteki Publicznej weszły dwie Filie Biblioteczne: Kryłów i  Stara Wieś, które działają i istnieją do obecnej chwili. Biblioteka jako skarbnica wiedzy służy upowszechnianiu dorobku nauki kultury oraz rozwojowi życia intelektualnego naszej lokalnej społeczności.

Biblioteka prenumeruje czasopisma, które wypożycza czytelnikom do domu.

Są to następujące tytuły: Świat Kobiety, Konika Tygodnia, Poradnik Bibliotekarza, Pani Domu, Przyjaciółka, Angora, Gala, Viva, Dziewczyna, Żyjmy dłużej, Uroda, Newsweek Polska.

Z programu ministerialnego „Ikonka” Biblioteka otrzymała dwa komputery z dostępem do Internetu. Korzystanie jest bezpłatne, dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach pracy biblioteki.

Biblioteka gromadzi informacje i zbiory o miejscowości, powiecie, regionie i udostępnia wszystkim czytelnikom a zwłaszcza studentom, którzy piszą prace licencjackie i magisterskie.

Dzieje Biblioteki i Ośrodka Kultury stały się przedmiotem pracy magisterskiej, która jest do wglądu zainteresowanym oraz kilku prac zaliczeniowych.

O randze Biblioteki świadczą liczne dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania zgromadzone w zbiorach Biblioteki, w ponad 55 – letniej jej działalności.

Podajemy parę liczb odzwierciedlających pracę Biblioteki.

 • Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006 r. – 14 228 vol.
 • Ilość czytelników na dzień 31.12.2006 r. – 798 osób.
 • Ilość wypożyczeń książek i czasopism na dzień 31.12.2006 r. – 20 755 vol.
 • Reasumując dane liczbowe należy podkreślić spadek czytelników o 58 i wzrost wypożyczeń o 67 vol. w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego.

Pracownicy:

 • Dyrektor – mgr Marianna Sobczuk
 • Młodszy bibliotekarz – Katarzyna Stanisławek
 • Główny księgowy – Krystyna Nieckarz – Muzyczka

Otwarta:

 • poniedziałek –piątek: 730 - 1530

Adres:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu
  ul. Kryłowska 20
  22 -530 Mircze
  Tel. (0-84) 6519015 w. 43
  Fax. (0-84) 6519038


Wnętrze Biblioteki w Mirczu


Czytelnik przy komputerze


Czytelnik wypożyczający książkę


Filia Biblioteczna w Kryłowie powstała w roku 1949 i na stałe weszła w  krajobraz Kryłowa i okolic. Obecnie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Kryłowie i zajmuje jedno pomieszczenie. Księgozbiór filii liczy 8 974 vol.

Z filii korzysta rocznie około 282 czytelników wypożyczając 6 424 książek i  czasopism.

Biblioteka prenumeruje czasopisma, które wypożycza czytelnikom do domu.

Są to następujące tytuły: Świerszczyk, Victor gimnazjalista, Przyjaciółka, Pani Domu, Świat Kobiety, Gala, ANGORA.

Z dorobku filii w jej ponad 55 – letniej działalności poprzez propagowanie historii Kryłowa jako dawnego miasta korzystają wszyscy odwiedzający tą placówkę biblioteczną.

Filii Biblioteczna otrzymała od Zespołu Szkół w Kryłowie komputer bez dostępu do internetu z, którego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

Pracownik Filii:

 • Starszy bibliotekarz – Maria Szpytma

Otwarta:

 • poniedziałek – wtorek - czwartek - 1000 – 1600
  środa – 7 30 - 1330
  piątek – 1100 – 1700

Adres:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
  Filia Biblioteczna w Kryłowie
  Zespół Szkół w Kryłowie
  ul. Hrubieszowska 4
  22 – 530 Mircze


Starszy Bibliotekarz Pani Maria Szpytma


Wnętrze Filii Bibliotecznej w Kryłowie


Wnętrze Filii Bibliotecznej w Kryłowie


Wnętrze Filii Bibliotecznej w Kryłowie


Filia Biblioteczna w Starej Wsi powstała w roku 1963. Obecnie mieści się w budynku dawnej „agronomówki”. jej księgozbiór liczy 6 338 vol.

Z księgozbioru Filii korzysta rocznie 102 czytelników wypożyczając 2 791 książek i czasopism.

Prenumerowane czasopisma jak: Pani Domu, Przyjaciółka, Nie, Top Agrar Polska, Tygodnik Zamojski, Z życia wzięte, Świat Kobiety są wypożyczane czytelnikom do domu.

Pracownik Filii:

 • Bibliotekarz - Czesław Badyła.

Otwarta:

 • poniedziałek, piątek – 900 – 1600
  środa – 900 -1500

Adres:

 • Stara Wieś 119
  22 – 530 Mircze


Bibliotekarz Pan Czesław Badyła


Wnętrze Filii Bibliotecznej w Starej Wsi


Regulamin
Biblioteki Publicznej
w Mirczu oraz Filii Bibliotecznych

§1

 1. Ze zbioru mogą korzystać wszyscy obywatele
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający się powinien:
  a) okazać się dowodem osobistym lub legitymacją studencką,
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie gdy w domu u czytelnika panuje choroba zakaźna, nie mogą oni korzystać z wypożyczalni.

§ 2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszańcem gminy,
  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek w kwocie aktualnej wartości książki
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje rezygnując z korzystania z biblioteki winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nieodebrana kaucja jest wpłacana do dochodu biblioteki.

§ 3

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki, w tym 3 z działu beletrystyki.
 2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres trzech tygodni
 3. Książki naukowe i popularno naukowe wypożycza się na okres I miesiąca.
 4. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Bibliotekarz może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem w ust. 2 i ust.3 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu.
 7. Na prośbę czytelnika biblioteka sprawdza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 8. Z księgozbioru podręcznego biblioteki korzysta się na miejscu.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.

§ 4

 1. Jeżeli czytelnik przytrzymuje książkę ponad termin określony w §3 ust.2 i ust.3 otrzymuje upomnienie, za które pobiera się równowartość opłat pocztowych, zgodnie z obowiązującymi cenami urzędowymi.
 2. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu ksiązki lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan ksiązki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik odkupuje tą samą lub inną książkę równej wartości.

§6

 1. Czytelnik nie stosujący się do przypisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy.

Mircze dnia 05.10.1998 r.
Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu
mgr Marianna Sobczuk

UG Mircze
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI