www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
piątek, 18 sierpnia 2017, 230 dzień roku, imieniny Bogusława, Bronisława, Ilony
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
4057585
Dzisiaj:
207
Gości on-line:
1
Twoje IP:
107.22.61.174
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-07-18

II przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości: Modryń

 WÓJT  GMINY MIRCZE

 ogłasza II przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  położonych w miejscowości: Modryń stanowiących własność Gminy Mircze. Przetargi ustne ograniczone odbędą się w dniu 23 sierpnia 2017 roku w pokoju nr 209 Urzędu Gminy Mircze przy  ul. Kryłowskiej 20 zgodnie z poniższą tabelą:

 

Data

Godz.

Nr działki

Powierz-chnia (m2)

Miejscowość

Księga wieczysta (KW Nr)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium: 10% ceny wywoławczej (zł)

13.06.2017

900

86/3

26289

Modryń

ZA1H/00075687/6

93 936,00

9 393,60

13.06.2017

1000

86/4

19395

Modryń

ZA1H/00075687/6

63 576,00

6 357,60

13.06.2017

1100

86/6

6024

Modryń

ZA1H/00075687/6

21 528,00

2 152,80

 

Wyżej wymienione nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego gminy oznaczone są symbolem: działka nr 86/6 – RP – tereny upraw polowych – zachowanie istniejącej kolonijnej i rozproszonej zabudowy, działki nr 86/3, 86/4 – w części RP – tereny upraw polowych – zachowanie istniejącej kolonijnej i rozproszonej zabudowy, w części RZ – użytki zielone.

Gmina Mircze nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg  podziemnych mediów. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 

Nieruchomości przeznaczone na przetarg  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

 Nabywcą nieruchomości rolnej objętej ogłoszeniem może być wyłącznie osoba (rolnik indywidualny) spełniająca określone warunki wynikające z przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 roku t.j. poz. 2052 z późn. zm.). Wskazane przepisy prawa uzasadniają konieczność zastosowania formy przetargu ograniczonego. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest spełnienie określonych warunków i złożenie przez osobę zainteresowaną  następujących dokumentów:

  1. Poświadczonego przez wójta (burmistrza) oświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie od co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych w tym gospodarstwie oraz miejsca położenia (nazwa gminy) i powierzchni nieruchomości rolnych w tej gminie.
  2. Zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 5 lat na terenie danej gminy.
  3. Dokumentu potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych.
  4. Złożenie bezpośrednio przed przetargiem oświadczenia o akceptacji warunków przetargu.
  5. Wpłacenie wadium w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Mircze Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o/Mircze Nr  90 9603 1016 2001 0000 0185 0003 w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 roku włącznie. W tytule wadium należy podać informację o działce oraz uczestnika przetargu, np.: Wadium na przetarg nr dz.……… miejscowość..…, uczestnik..…W przypadku osób prawnych w tytule przelewu należy podać dane odbiorcy faktury VAT.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu zapłaty pełnej należności, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 Osoba zainteresowana uczestnictwem w przetargu powinna złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Mircze oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć obowiązkowo dokumenty (pkt. 1-3) potwierdzające spełnienie warunków przetargu. W przypadku udziału w więcej niż jednym przetargu dokumenty pkt. 1-3 wystarczy dołączyć w jednym egzemplarzu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze w dniu 22.08.2017r.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu, za wyjątkiem przypadku, gdy w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z ta gminą.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Informuje się, że na sprzedaż w/w nieruchomości  były przeprowadzone I przetargi w dniu 13.06.2017 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie i udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mircze (określający warunki dla uczestników przetargu) znajduje się na stronie internetowej www.ugmircze.bip.lubelskie.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mircze pokój nr 208 lub telefonicznie  (84)6519004 wew. 38. lub (84)6519062 w godzinach pracy urzędu 7 30 – 15 30                      

Mircze, dnia 18.07.2017r..

UG Mircze
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI