www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761051
Dzisiaj:
420
Gości on-line:
3
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-09

I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach: Kryłów – Kolonia, Modryń, Rulikówka

 WÓJT  GMINY MIRCZE

 ogłasza I przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  położonych w miejscowościach: Kryłów – Kolonia, Modryń, Rulikówka stanowiących własność Gminy Mircze. Przetargi ustne ograniczone odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca 2017 roku w pokoju nr 209 Urzędu Gminy Mircze przy  ul. Kryłowskiej 20 zgodnie z poniższą tabelą:

 

Data

Godz.

Nr działki

Powierz-chnia (m2)

Miejscowość

Księga wieczysta (KW Nr)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium: 10% ceny wywoławczej (zł)

12.06.2017

900

104

5400

Kryłów – Kolonia

ZA1H/00076520/5

17 560,00

1 756,00

12.06.2017

1000

3

14000

Rulikówka

ZA1H/00074668/0

61 100,00

6 110,00

12.06.2017

1100

4

4000

Rulikówka

ZA1H/00074668/0

17 870,00

1 787,00

13.06.2017

900

86/3

26289

Modryń

ZA1H/00075687/6

117 420,00

11 742,00

13.06.2017

1000

86/4

19395

Modryń

ZA1H/00075687/6

79 470,00

7 947,00

13.06.2017

1100

86/6

6024

Modryń

ZA1H/00075687/6

26 910,00

2 691,00

 

Wyżej wymienione nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego gminy oznaczone są symbolem: działki nr 104 Kryłów – Kolonia, nr 86/6 Modryń, nr 3, 4 Rulikówka – RP – tereny upraw polowych – zachowanie istniejącej kolonijnej i rozproszonej zabudowy, działki nr 86/3, 86/4 Modryń – w części RP – tereny upraw polowych – zachowanie istniejącej kolonijnej i rozproszonej zabudowy, w części RZ – użytki zielone.

Gmina Mircze nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg  podziemnych mediów. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. 

Nieruchomości przeznaczone na przetarg  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nimi.

 

Nabywcą nieruchomości rolnej objętej ogłoszeniem może być wyłącznie osoba (rolnik indywidualny) spełniająca określone warunki wynikające z przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 roku t.j. poz. 2052 z późn. zm.). Wskazane przepisy prawa uzasadniają konieczność zastosowania formy przetargu ograniczonego. Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest spełnienie określonych warunków i złożenie przez osobę zainteresowaną  następujących dokumentów:

  1. Poświadczonego przez wójta (burmistrza) oświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie od co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego z podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych w tym gospodarstwie oraz miejsca położenia (nazwa gminy) i powierzchni nieruchomości rolnych w tej gminie.
  2. Zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały od co najmniej 5 lat na terenie danej gminy.
  3. Dokumentu potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych.
  4. Złożenie bezpośrednio przed przetargiem oświadczenia o akceptacji warunków przetargu.
  5. Wpłacenie wadium w pieniądzu, przelewem środków pieniężnych lub gotówką w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Gminy Mircze Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie o/Mircze Nr  90 9603 1016 2001 0000 0185 0003 w terminie do dnia 6 czerwca 2017 roku włącznie. W tytule wadium należy podać informację o działce oraz uczestnika przetargu, np.: Wadium na przetarg nr dz.……… miejscowość..…, uczestnik..…W przypadku osób prawnych w tytule przelewu należy podać dane odbiorcy faktury VAT.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi.

Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w przetargu powinna złożyć w terminie do dnia 6 czerwca do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Mircze oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć obowiązkowo dokumenty (pkt. 1-3) potwierdzające spełnienie warunków przetargu. W przypadku udziału w więcej niż jednym przetargu dokumenty pkt. 1-3 wystarczy dołączyć w jednym egzemplarzu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze w dniu 9.06.2017 r.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu, za wyjątkiem przypadku, gdy w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z ta gminą.

Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Wykaz w/w nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie i udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mircze (określający warunki dla uczestników przetargu) znajduje się na stronie internetowej www.ugmircze.bip.lubelskie.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mircze pokój nr 208 lub telefonicznie  (84)6519004 wew. 38. lub (84)6519062 w godzinach pracy urzędu 7 30 – 15 30                      

Mircze, dnia 09.05.2017r.

UG Mircze
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI