www.mircze.pl
f_01 f_03 f_05 f_07 f_08 f_09 f_10
czwartek, 20 lipca 2017, 201 dzień roku, imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Aktualności
Rada Gminy
Urząd Gminy
O Gminie
Instytucje
Oferty Inwestycyjne
Projekty realizowane / Inwestycje zrealizowane
Turystyka
Kultura
Formy i sposoby używania herbu Gminy Mircze
Wnioski, pliki do pobrania
Multimedia o Gminie
Punkty adresowe
Licznik
Licznik odwiedzin:
3761024
Dzisiaj:
420
Gości on-line:
5
Twoje IP:
54.162.164.247
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami w gminie Mircze
Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze
Przebudowa transgranicznej drogi powiatowej nr 3432L Hrubieszów-Kryłów-Dołhobyczów-Granica Państwa oraz remont drogi w Uhrynowie
WYBORY 2015
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W GMINIE MIRCZE
Gminna Spółka Wodna
Kącik Przedsiębiorcy
Gminny Zakład Komunalny
REWITALIZACJA GMINY MIRCZE
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIRCZE
Znajdujesz się w: Strona główna / REWITALIZACJA GMINY MIRCZE

REWITALIZACJA GMINY MIRCZE

 
2017-02-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023"

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Mircze przestrzegając zasady zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznym w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów - zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców.

Zapytanie ofertowe upublicznione zostało poprzez umieszczenie na głównej stronie internetowej Zamawiającego – www.mircze.pl oraz w zakładce pn. Rewitalizacja Gminy Mircze znajdującej sięna stronie www.mircze.pl.

 

POBIERZ:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zestaw narzędzi (technik) prowadzenia konsultacji społecznych – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym na  „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023”– Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na opracowaniu Programu Rewitalizacji lub innego dokumentu o charakterze społeczno-gospodarczym- Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

Wzór umowy - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego z dnia 8 lutego 2017 r.

 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie stanowił narzędzie do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz będzie podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i powinien być opracowany zgodnie z:

- Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju - POBIERZ

- Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim - POBIERZ

- Zasadami delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich województwa lubelskiego - POBIERZ

- aktualnymi dokumentami strategicznymi unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi, jak również z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, w których ujęta jest Gmina Mircze

- Wnioskiem o przyznanie dotacji „Przygotowanie Programów Rewitalizacji” na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze”, nr wniosku - 66/PR.POPT/2016

- innymi dokumentami określającymi zasady przygotowania programów rewitalizacyjnych

 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 będzie podlegał sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (IZ RPO WL) w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania Programu Rewitalizacji do ewentualnych uwag ww. Instytucji (zgodnie z Procedurą oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - POBIERZ). Wszelkie poprawki i aktualizacje do zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentu są objęte przedmiotem zamówienia i nie ma możliwości zlecania dodatkowych prac.

UG Mircze
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie
tel./fax: 84 6519015, email: gmina@mircze.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI